Opdateret 24. april 2017

Updated 24 April 2017

The purpose of my website is prima-rily to tell some stories about different people and cultures of this world - often some that may seem alien to us, and which we often perceive as less developed than ourselves.

I want to give you the impression that this world cannot be described in black / white, but to be fair we must recognize that reality is often much more complex than that.

Large parts of this site should one way or another reflect this purpose, although I describe some of my inte-rests that cannot be classified in the same way.

Dansk oversættelse - rul op igen

Formålet med min hjemmeside er pri-mært at fortælle nogle historier om for-skellige mennesker og kulturer i den-ne verden - ofte nogle, der kan synes fremmede for os, og som vi tit opfatter som mindre udviklede end os selv.

Jeg vil gerne give dig et indtryk af, at denne verden ikke kan beskrives som sort / hvid, men at man retfærdigvis må erkende, at virkeligheden er meget mere kompleks end som så.

Store dele af denne hjemmeside skul-
le gerne på den ene eller anden måde reflektere dette formål, selv om jeg og-så beskriver nogle af mine interesser, der måske ikke kan rubriceres på sam-me måde.

English translation - roll down

More pending on HIV & AIDS and Gay Life - in Denmark & the Philippines